person_outline

EN FI FR DE IT PL PT ES SV TR

Mitä autismin yksiköt ovat?

Autismiyksikkö on hyvin laaja ja erityinen luokkahuone, jonka tarkoituksena on luoda jäsennelty ja ennustettavissa oleva ympäristö parantamaan ASD-potilaiden ymmärrystä ja helpottamaan heidän osallistumistaan ​​valtavirran keskuksen toimintaan, jossa he fyysisesti sijaitsevat. Se on erityinen erityisopetuksen yksikkö, johon opiskelijat osallistuvat, ennakkoarvio koulunkäynnistä, ja autistinen taajuushäiriö tai sosiaalisen viestinnän häiriö aiheuttavat erityisiä koulutustarpeita.

Tämän koulumallin puitteissa autismikohtaista tukea voidaan tarjota monissa koulutusympäristöissä, joilla on paljon vaihtelua autismiin liittyvän yksikön sisällä ja valtavirran luokkahuoneessa. Usein tämä on erityisen hyödyllistä niille, joilla on autismi, joilla on myös älyllinen vamma, ja siksi nämä opiskelijat voivat jakaa mahdollisimman monta toimintaa ilman vammaisia ​​opiskelijoita (kuten kuntosali, vapaa-aika, musiikki tai ateriat) samalla samalla aikaa, he voivat saada ylimääräistä tukea autismiyksiköstä.

Autismiyksiköt ovat joustava tapa, sillä kun yksi oppilaista on lievempiä älyllisiä vaikeuksia, yksi opettajista (tai opetuksen tukihenkilöstä) voi seurata tätä opiskelijaa valtavirran luokkahuoneisiin antamaan hänelle erityistä tukea.

Ihannetapauksessa tämä toimintatapa on tarkoitettu toimimaan enemmän resurssien pienenä keskuksena valtavirran kouluun, joka on täysin integroitu koulun kaikkiin toimintoihin eikä erillään tilaa autistisille.

Luokkahuoneen viestintä ja kieli mahdollistavat yksilöllisen huomioinnin ja osallisuuden joustavan ajoituksen valtavirran luokkahuoneeseen räätälöityjen aikataulujen ja yhteisten toimintojen avulla oppilaiden kanssa valtavirran luokkahuoneista.

Autismiyksiköt ovat hyvin laajoja kaikkialla Euroopassa, mutta tämän koulutuksen muodon nimi vaihtelee alueittain. Osa käytetyistä nimistä ovat: vakaa luokkahuoneet, avoimet luokkahuoneet, viestintä- ja kieliluokat, autismin luokkahuone ja monet muut.

kumppani

 

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiselle ei merkitse sisällön hyväksymistä, joka heijastaa vain tekijöiden näkemyksiä, eikä komissiota voida pitää vastuussa julkaisussa olevien tietojen mahdollisesta käytöstä. 

Ei Internet-yhteyttä