person_outline

EN FI FR DE IT PL PT ES SV TR

Mitä opiskelijat voivat hyötyä Autism Unit -mallista koulunkäynnistä?

Ei ole olemassa tutkimusta, joka on yksilöinyt vastauksen tähän kysymykseen, ja AMUSE-projekti pyrkii tuomaan esiin jonkin verran tutkimusta, jossa pyritään tunnistamaan spektrin sisällä olevat profiilit, jotka voivat hyötyä enemmän tästä koulumallista.

Käytettävissä oleva käytäntö osoittaa, että autismiyksikön opiskelijat ovat yleensä niitä, joilla on diagnosoitu autismi ja älyllinen vamma. Näillä opiskelijoilla on tavallisesti enemmän vaikeuksia seurata säännöllistä opetussuunnitelmaa, vaikka kyseiset opetussuunnitelman muutokset olisivatkin, tai he noudattavat vain tiettyä osaa.

kumppani

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiselle ei ole sellaisen sisällön hyväksyminen, joka heijastaa vain kirjoittajien näkemyksiä, eikä komissio ole vastuussa niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Ei Internet-yhteyttä