person_outline

EN FI FR DE IT PL PT ES SV TR

Www.autismunits.eu on mahdollista ladata erikoiskouluissa kehitettyjä käytäntöjä?

Kunnioitamme ja ihailemme täysin erikoistumiskouluissa suoritettua ammattimaista työtä. Jos näiden keskusten hyvää käytäntöä ei kuitenkaan ole testattu autismin yksikössä, käytäntö, joka on todella hyvä, ei kuulu tämän verkkosivuston soveltamisalaan. On kuitenkin olemassa muita foorumeita, joissa näitä käytäntöjä voidaan jakaa.

kumppani

 

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiselle ei merkitse sisällön hyväksymistä, joka heijastaa vain tekijöiden näkemyksiä, eikä komissiota voida pitää vastuussa julkaisussa olevien tietojen mahdollisesta käytöstä. 

Ei Internet-yhteyttä