person_outline

EN FI FR DE IT PL PT ES SV TR

Www.autismunits.eu on mahdollista ladata erikoiskouluissa kehitettyjä käytäntöjä?

Kunnioitamme ja ihailemme täysin erikoistumiskouluissa suoritettua ammattimaista työtä. Jos näiden keskusten hyvää käytäntöä ei kuitenkaan ole testattu autismin yksikössä, käytäntö, joka on todella hyvä, ei kuulu tämän verkkosivuston soveltamisalaan. On kuitenkin olemassa muita foorumeita, joissa näitä käytäntöjä voidaan jakaa.

kumppani

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiselle ei ole sellaisen sisällön hyväksyminen, joka heijastaa vain kirjoittajien näkemyksiä, eikä komissio ole vastuussa niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Ei Internet-yhteyttä